Nederlands Letterenfonds en Literaire UitgeversGroep

De literaire uitgevers zijn de vriendelijkste vijanden, of de vijandigste vrienden, van de letterkundige auteurs. De een kan niet zonder de ander, wat tot vaak prachtige boeken en soms tot stevige onenigheden leidt.

Om de zaken zo vriendelijk mogelijk te houden ontmoet de sectie Letterkundigen, onder auspiciƫn van de Auteursbond, regelmatig zijn tegenhanger, de Literaire UitgeversGroep (LUG). In gezamenlijk overleg houden wij een Modelcontract overeind dat billijk is voor beide kanten.

Behalve de uitgevers is het Nederlands Letterenfonds een belangrijke partner van de Nederlandse schrijvers en vertalers. Met enige regelmaat, minimaal twee keer per jaar, ontmoeten vertegenwoordigers van de Auteursbond en die van het Letterenfonds elkaar voor overleg.