De Auteursbond

De sectie Letterkundigen is één van de negen secties van de Auteursbond, de beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers in Nederland. De vereniging zet zich in voor de collectieve belangen van iedereen die leeft van het geschreven woord.

Naast letterkundigen vertegenwoordigt de Auteursbond ook toneel-, scenario- en jeugdboekenschrijvers, literair vertalers en algemeen vertalers, ondertitelaars, freelance journalisten en educatief auteurs.

Omdat in Nederland veel schrijvers en vertalers meerdere van deze vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties. Ook stimuleert en faciliteert de Auteursbond de uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen tussen alle secties.

Kijk ook op onze hoofdpagina.