Voorwaarden

Om lid te kunnen worden van de Sectie Letterkundigen moet een schrijver of dichter minstens één literair werk van substantiële omvang hebben gepubliceerd door een professioneel geleide uitgeverij. Schrijver en uitgever gebruiken bij voorkeur het modelcontract om hun zaken te regelen, anders moet er in elk geval sprake zijn van een gebruikslicentie en behoud van het auteursrecht, een duidelijke beëindigingsregeling en een fatsoenlijk honorarium en royalty’s.

Onder een professioneel geleide uitgeverij verstaat de Sectie Letterkundigen een uitgeverij die een aanbieding stuurt aan de boekhandel, de gebruikelijke leveringsvoorwaarden hanteert en minstens één keer per jaar een fondslijst uitbrengt. De uitgeverij beschikt over een professionele en onafhankelijke redactie en de publicaties van de uitgeverij hebben een ISB-nummer. De meeste professionele uitgeverijen zijn lid