Voorwaarden

Per sectie gelden toelatingsvoorwaarden. Daarnaast hanteren wij ook algemene voorwaarden. Omdat veel schrijvers meerdere vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties.

Voorwaarden Sectie Letterkundigen

Om lid te kunnen worden van de Sectie Letterkundigen moet een schrijver of dichter minstens één literair werk van substantiële omvang hebben gepubliceerd door een professioneel geleide uitgeverij. Schrijver en uitgever gebruiken bij voorkeur het modelcontract om hun zaken te regelen, anders moet er in elk geval sprake zijn van een gebruikslicentie en behoud van het auteursrecht, een duidelijke beëindigingsregeling en een fatsoenlijk honorarium en royalty’s.

Onder een professioneel geleide uitgeverij verstaat de Sectie Letterkundigen een uitgeverij die een aanbieding stuurt aan de boekhandel, de gebruikelijke leveringsvoorwaarden hanteert en minstens één keer per jaar een fondslijst uitbrengt. De uitgeverij beschikt over een professionele en onafhankelijke redactie en de publicaties van de uitgeverij hebben een ISB-nummer. De meeste professionele uitgeverijen zijn lid.

Aspirant-lidmaatschap Sectie Letterkundigen

Behalve gevestigde leden verwelkomt de Sectie Letterkundigen ook graag aspirant-leden, de schrijvers van morgen. Aspirant-lidmaatschap is mogelijk voor wie een schrijvers- of vertalersvakschool, een soortgelijke opleiding of een relevante universitaire studie volgt of met succes heeft voltooid.

Algemene voorwaarden

Als u zich aanmeldt voor een specifieke sectie zal uw aanvraag altijd eerst beoordeeld worden door het bestuur van deze sectie.
U betaalt de verschuldigde contributie vooruit voor de resterende maanden van het lopende jaar.
Nadat uw lidmaatschap is geaccordeerd zal u een welkomstpakket ontvangen. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd per 1 januari, tenzij het uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.

Betalen in termijnen

Mocht u financieel niet in staat zijn om de contributie te voldoen dan is het mogelijk om een  betaalregeling aan te vragen. Er bestaan twee varianten:
1) U betaalt in 2 delen. Het eerste deel als u de factuur  ontvangt, het tweede deel betaalt u in augustus.
2) U betaalt maandelijks per automatische incasso.

Heeft u interesse in een betaalregeling? Neem gerust contact op met het bureau, de medewerkers helpen u graag verder.
U kunt uw verzoek voor een betaalregeling eveneens  mailen naar: bureau@auteursbond.nl

Jaarcontributie 2018

Volwaardig lidmaatschap: € 186,00
Aspirant-lidmaatschap: € 102,00
Buitengewoon lidmaatschap: € 186,00

Het lidmaatschap valt voor de Belastingdienst onder fiscaal aftrekbare beroepskosten.

Word lid