Aspirant lidmaatschap

Behalve gevestigde leden verwelkomt de Sectie Letterkundigen ook graag aspirant-leden, de schrijvers van morgen.

Aspirant-lidmaatschap is mogelijk voor wie een schrijvers- of vertalersvakschool, een soortgelijke opleiding of een universitaire studie Nederlands met succes heeft voltooid of in een gevorderd stadium van die opleiding zit.

Het aspirant-lidmaatschap is drie jaar geldig, waarna het eenmaal voor eenzelfde periode kan worden verlengd. Het aspirant-lid heeft onder meer toegang tot onze werkgroepen en lezingen, kan gebruikmaken van de kortingen én kan een beroep doen op het juridisch advies van de Sectie Letterkundigen. Het aspirant-lid heeft slechts een adviserende stem in de ledenvergadering.

Buitengewone leden

Dit zijn erfgenamen van auteursrechthebbenden (die zelf over exploitatierechten beschikken).