Nieuws

Prijs voor beste les van 2017 uitgereikt aan Famke de Jong

13 november 2017

Afgelopen zaterdag werd in Amersfoort voor het eerst de Educatieve Parel, een prijs voor het beste lesmateriaal van 2017, uitgereikt. Een deskundige jury bestaand uit o.a. auteurs, docenten en leerlingen boog zich over uiteenlopend werk, variërend van lessen voor kleuteronderwijs tot het mbo, over het thema Wat is een feit.

Een zeer aantrekkelijke les

De eerste prijs werd toegekend aan Famke de Jong voor haar les Nep of echt, geschreven voor leerlingen van groep 8 en de brugklas. In deze les leren leerlingen hoe ze gestructureerd informatie kunnen zoeken op het internet. Het juryrapport sprak van “een zeer aantrekkelijke les” waarin de auteur “een flinke stap verdergaat dan simpelweg uitgaan van de definitie van het begrip ‘feit’ in de dikke Van Dale […] het is een feit dat Famke de competenties van de educatief auteur uitstekend beheerst. En dat verdient niet minder dan de hoofdprijs.”

“Dit was mijn eerste project als ontwerper van educatief materiaal met een combinatie tussen digitaal en face-to-face les,” reageert De Jong opgetogen. “Dat mijn eerste project meteen een prijs wint, dat vind ik heel erg leuk.”

Tweede en derde prijs

De tweede prijs ging naar Bianca Antonissen voor haar les De mooie tekening voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Hierin leren kleuters wat het verschil is tussen wat iets is en wat je vindt. Op de derde plaats eindigde Jordi Vermeulen voor de les maatschappijleer Schuldig of onschuldig, waarin vwo-leerlingen aan de hand van de rechtszaak tegen Lucia de Berk leren wat feiten en waarheidsvinding met elkaar te maken hebben.

De prijswinnaars ontvingen ieder een oorkonde en een bedrag van respectievelijk €1000, €700 en €300. Jordi Vermeulen heeft te kennen gegeven dat hij het gewonnen bedrag schenkt aan Knoops’ Innocence Project, dat zich inzet voor onterecht veroordeelden.

Dag van de Educatieve Auteur

De prijswinnaars werden bekend gemaakt aan het slot van de Dag van de Educatieve Auteur, een conferentie voor makers van educatief materiaal. Andere hoogtepunten van de bijeenkomst waren de lezing van professor Paul Kirschner, hoogleraar educatie, en een optreden van cabaretier Johan Goossens, zelf leraar Nederlands geweest op het ROC in Amsterdam.

Om het belang van goede lesmakers voor het onderwijs onder de aandacht te brengen werd de Educatieve Parel in het leven geroepen door de sectie Educatieve auteurs van de Auteursbond, de beroeps- en belangenvereniging voor schrijvers en vertalers. Bij deze eerste editie werd gekozen voor het thema Wat is een feit, omdat dit onderwerp een brede maatschappelijke impact heeft en aansluit bij tal van vakgebieden.

De jury bestond uit:

  • Tom van der Geugten (voorzitter): oud-voorzitter Vereniging van Educatieve Auteurs
  • Rachel Baan: docent techniek, leraar van het jaar vo 2015
  • Colinda van Rees: oud-leerling Gymnasium Camphusianum Gorinchem
  • Lonneke Thijs, leraar en intern begeleider, leraar van het jaar so/po 2015
  • Hendrianne Wilkens: directeur CLU Leermiddelen Adviescentrum

Foto’s: Inigo Garayo