KVB Boekwerk Seminar 2018

uur, Nemo

Op donderdag 18 januari organiseert KVB Boekwerk het jaarlijkse seminar over de impact van veranderend media – en leesgedrag. Het seminar vindt plaats in NEMO (Amsterdam) en duurt van 14:00 – 17:00 uur. Aansluitend vindt de CPNB-nieuwjaarsborrel plaats. Het programma wordt in aanloop naar het seminar bekend gemaakt.

Inhoud

Op de dag van het seminar verschijnt het rapport van het  Sociaal Cultureel Planbureau over Leestijd. Een onderzoek mede in opdracht van CPNB, St. Lezen, de KB en KVB Boekwerk. Ook vindt tijdens het seminar de jaarlijkse Tiele-lezing plaats. Uitgevers, boekverkopers, auteurs, beleidsmakers, onderzoekers en maatschappelijke partners, zoals bibliotheken zijn van harte welkom op 18 januari. We vragen experts (ook uit andere sectoren) een praktische vertaling van het onderzoek naar de praktijk te maken. Zij bieden met concrete ideeën inspiratie hoe de consument te bereiken, te boeien en te binden.

Geletterdheid

Belangrijk omdat tegelijkertijd met dat we minder lezen, het belang van leesvermogen toeneemt. Een goed leesvermogen is noodzakelijk om ons mentale kapitaal op peil te houden. Zonder dit kapitaal kunnen we niet functioneren in de kenniseconomie en informatiesamenleving. Door te lezen voeden, prikkelen, onderhouden en ontwikkelen we ons brein.

Praktische vertaling

Is veranderend lees- en mediagedrag een voorspeller voor koop- of van leesgedrag? Wat zijn mogelijke effecten op korte en lange termijn van het veranderend gedrag? Hoe kunnen of moeten marktspelers – ondernemers of maatschappelijke partners – hierop individueel of als collectief anticiperen en reageren?

Meld u aan.